Vis studentum.no som: Mobil

Sammenliknende politikk - Master

Universitetet i Bergen

Sammenliknende politikk - Master

Master i Sammenliknende Politikk

Sammenliknende politikk - Master utgjør det systematiske studiet av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Sammenligninger på tvers av politiske system og over tid står sentralt. Hovedfokus på forskningen er demokrati og demokratisering i bred forstand, tematisk og geografisk.

Sammenliknende politikk - Master skal styrke studentenes analytiske evner og metodiske ferdigheter, samt videreutvikle studentenes skriftlige og muntlige formulerings- og framstillingsevne. Studiet legger derfor opp til stor egeninnsats i form av skriftlige arbeider og oppgaveløsning. Det oppfordres til aktiv deltakelse i undervisningen.

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i sammenliknende politikk er på 120 studiepoeng. Studiet består av en kursdel og en oppgavedel, hver på 60 studiepoeng. I kursdelen skal du ta fire emner. Du kan søke om å få erstattet inntil tre emner, tilsvarende 30 studiepoeng, med emner fra andre universiteter. Instituttet anbefaler deg å ta SAMPOL304 og 305 under første semester på masterprogrammet. Et eventuelt utanlandsstudie bør legges til det andre semesteret.

Karrieremuligheter

Sammenliknende politikk - Master gir et bredt anvendelig kunnskapsfundament. Offentlig virksomhet som departementer og direktorater så vel som store nasjonale og internasjonale organisasjoner ansetter mange kandidater fra Sammenliknende politikk - Master. Kandidater finner også veien til massemedier, forskning, utredning og undervisning. Det er en økende tendens til at kandidater med eksamen fra sammenliknende politikk går inn i stillinger i privat sektor, særlig i store, internasjonalt rettede selskaper.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad med fordypning/spesialisering i statsvitenskap.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Universitetet i Bergen

universitetet i bergen

Universitetet i Bergen

Med sine sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte er Universitetet i Bergen et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
www.uib.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!