Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsøkonomi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Profesjonsstudium
Bergen
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Samfunnsøkonomi

Faget gir deg ein metode til å forstå og analysere komplekse samfunnsutfordringar. Som student vil du tileigne deg verktøy og ferdigheter som kan brukast til å til å analysere eit bredt spekter av tema, frå finansiering av bedrifter til utforming av økonomisk politikk. Spørsmål som studiet tar opp, er til dømes:

Tar du ein mastergrad i samfunnsøkonomi, får du ei utdanning som gir deg god løn og stor valfridom i arbeidslivet. Du får ei utdanning som kjem til nytte enten du tenkjer å jobba i næringslivet, i offentleg forvaltning eller innan forsking og undervising. Samfunnsøkonomi er eit trygt val for ei usikker framtid.

Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi er eit integrert 5-årig masterprogram. Det gir deg ei sterkare spesialisering i økonomiske fag med meir vekt på metode (matematikk og statistikk) enn bachelor- og masterprogrammet i samfunnsøkonomi. Ved opptak til profesjonsstudiet treng du ikkje søke opptak til det 2-årige masterprogrammet etter du har gått 3-årig bachelor.

  • Kva verknad har globaliseringa på norske forbrukarar og næringsliv? 
  • Kva er beste måten å få ned klimautslepp? 
  • Kvifor blir skiljet mellom fattige og rike land stadig større, og kva gjer vi med det? 
  • Korleis kan prisar i aksjemarknaden gi informasjon om økonomiske forhold i framtida? 
  • Korleis kan vi handtere korona-krisa?  
  • Korleis kan bedrifter posisjonere seg i marknaden for å oppnå auka lønsemd? 
  • Bør vi produsera meir olje, og korleis skal vi handtere oljeinntektene? 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!