Samanliknande politikk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Samanliknande politikk

Masterstudiet tek for seg eit breitt spekter av teoretiske, metodiske og empiriske tema. Dette er tema som er brukt både på landspesifikke studium, og på breie tverrnasjonale studium som analyserer ei rekkje former for kvalitative og kvantitative data.

Dette masterstudiet er unikt fordi du får fordjupe deg i samanliknande politikk-greina av statsvitskapen. Mens statsvitskapsstudiet generelt kan omfatte alle dei fire faggreinene samanliknande politikk, internasjonal politikk, politisk teori og offentleg politikk og administrasjon, konsentrerer masterstudiet i samanliknande politikk seg om denne eine retninga der samanlikningar på tvers av politiske system og endringar over tid står sentralt. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!