Bachelor

Retorikk

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Retorikk

Retorikk er læra om korleis ein appellerer til medmenneska sine på ein overtydande måte. Liker du samfunnsfag, politikk, norsk, kunstfag og språkfag? Har du lyst å bli ein mykje betre formidlar? Då er retorikk riktig fag for deg.

Nokre av spørsmåla vi er opptekne av å finne svar på, er:  

Aldri før har vi vore omgitt av så mange informasjonskanalar som no. Då er det spesielt viktig å vere i stand til å forstå korleis kommunikasjon vert nytta strategisk. Fleire av verkemidla som blir nytta kjenner ein allereie frå antikken, men å spele på folk sine følelsar er like relevant for ein talar i dag som det var då Aristoteles levde. 

  • Kvifor blir vi påverka og overtydde av enkelte personar, men ikkje av andre?  
  • Kva gjer ei form for retorikk god og ei anna problematisk eller ineffektiv? 

Bachelorprogrammet i retorikk er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights