Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Retorikk

Nokre av spørsmåla vi er opptekne av å finne svar på, er:  

Aldri før har vi vore omgitt av så mange informasjonskanalar som no. Då er det spesielt viktig å vere i stand til å forstå korleis kommunikasjon vert nytta strategisk. Fleire av verkemidla som blir nytta kjenner ein allereie frå antikken, men å spele på folk sine følelsar er like relevant for ein talar i dag som det var då Aristoteles levde. 

Ordskiftet har blitt polarisert, og retorikken er skjerpa. Dette legg nye føringar på korleis ein skal forstå det som skjer rundt oss, mellom anna i politikken. Dersom ein forstår dei retoriske grepa som nyttast er en sjølv betre rusta til å forstå, og delta i samtalen, og retorikarar kan både analysere og kommentere utviklinga i samfunnet. Det kan også være nyttig i næringslivet, då du lærer deg kunsten å kommunisere klart og med overtyding.  

  • Kvifor blir vi påverka og overtydde av enkelte personar, men ikkje av andre?  
  • Kva gjer ei form for retorikk god og ei anna problematisk eller ineffektiv? 

Bachelorprogrammet i retorikk er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!