Master

Reservoar og geoenergi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Reservoar og geoenergi

Masterprogrammet i reservoar og geoenergi fokuserer på teoretiske og eksperimentelle studium av prosesser som er avgjørende for å forstå undergrunnen med tanke på energiutnytting og -lagring.

Masterprogrammet i reservoar and geoenergi fokuserer på teoretiske, eksperimentelle og numeriske studiar av væskestraumprosessar som er avgjerande for forståing av undergrunnen i samanheng med energitryggleik, energilagring og CO2-lagring.

 Det er klar konsensus i det vitskaplege miljøet om at klimagassutslepp frå menneskeleg industriell aktivitet påverkar planeten vår negativt. Verda står overfor eit dilemma om å redusera utslepp og samtidig finna løysingar for den aukande globale energietterspurnaden. For å løysa dette dilemmaet må vi utvikla og implementera meir effektive metodar for å møta den aukande energietterspurnaden samtidig som vi reduserer verknadene av klimaendringar.

  • Kva er dei mest effektive metodane for å lagra CO2 i undergrunnen?
  • Kan underjordiske reservoar brukast til å lagra energi, som til dømes H2
  • Korleis kan me balansera energiproduksjon og CO2-lagring for å redusera utslepp og gi energitryggleik?

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights