Vis studentum.no som: Mobil

Radiograf / Bioingeniør - Master

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Heltid
Master, 2 år
2 år
Ja

Radiograf / Bioingeniør - Master

Radiograf / Audiograf / Bioingeniør - Master

Det overordnede målet for Radiograf / Audiograf / Bioingeniør - Master er å gi kunnskaper innenfor fagområdene til radiografer, audiologer og bioingeniører. Studiet vil prøve å gi en helhetlig kompetanse som tar hand om både teknologiske og metodiske kunnskaper, slik at det blir sett fra et overordnet helsefaglig perspektiv. Den teknologiske utviklingen som skjer innen røntgenavdelinger, høyresentraler og medisinske laboratorium, krever omfangsrik teknologisk kunnskap og erfaring, og studieretningen ønsker blant annet å fokusere på sammenhengen mellom teknologi og helse.

Karrieremuligheter

Radiograf / Audiograf / Bioingeniør - Master kvalifiserer deg blant annet til utdanningsarbeid på universitet og høgskoler, fagutvikling i klinisk virksomhet, forsking og utvikling og faglig og administrativt arbeid innan forvalting og helsevesen.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp på masterprogrammet i helsefag i studieretningen RAB-fag, må du ha bachelorgrad i radiografi, audiografi eller bioingeniørfaget.

For søkere med grunnutdanning i radiografi, audiografi eller bioingeniørfaget uten bachelorgrad, kreves det minimum 180 studiepoeng medregnet grunnutdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Universitetet i Bergen

universitetet i bergen

Universitetet i Bergen

Med sine sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte er Universitetet i Bergen et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
www.uib.no

Studentene setter karakterer

Amanuel
(4)
Tips for å ta mastergrad
OMTALER
Radiograf / Bioingeniør - Master
Vurdering
(4,0)
Basert på 1 omtaler