Norsk som andrespråk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk som andrespråk

Dette studiet gir eit godt grunnlag for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar med andre morsmål enn norsk.  

På studiet drøftar vi spørsmål som: 

Vi ser på norsk språk og kultur utanfrå, frå perspektivet til dei som kjem flyttande med ein annan språk- og kulturbakgrunn. 

  • Korleis er det å lære eit nytt språk?  
  • Korleis er det å bruke det? 
  • Korleis er læringsprosessane og korleis kan ein på best mogleg måte styrke desse? 
  • Korleis og i kva grad verkar sosiale faktorar inn på læring og bruk? 

Studiet passar for deg som kunne tenke deg å undervise barn, unge og vaksne som lærer norsk som andrespråk. Studiet passar også for deg som vil lære meir om språkutvikling og norsk språk i eit kontrastivt perspektiv, det vil seie å samanlikne norsk med andre språk for å analysere kva som skil dei. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!