Bachelor

Norsk som andrespråk

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Norsk som andrespråk

Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk handlar om ulike sider knytt til det å lære norsk i Noreg.

Dette studiet gir eit godt grunnlag for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar med andre morsmål enn norsk.  

På studiet drøftar vi spørsmål som: 

  • Korleis er det å lære eit nytt språk?  
  • Korleis er det å bruke det? 
  • Korleis er læringsprosessane og korleis kan ein på best mogleg måte styrke desse? 
  • Korleis og i kva grad verkar sosiale faktorar inn på læring og bruk? 

Studiet passar for deg som kunne tenke deg å undervise barn, unge og vaksne som lærer norsk som andrespråk. Studiet passar også for deg som vil lære meir om språkutvikling og norsk språk i eit kontrastivt perspektiv, det vil seie å samanlikne norsk med andre språk for å analysere kva som skil dei. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights