Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Nanoteknologi

Ta ein millimeter og del han i ein million delar, då har du ein nanometer. Med nanoteknologi prøver vi å måle og endre på strukturar på denne lengdeskalaen, slik at materiala vi lagar kan få nye og optimale eigenskapar. Det kan skje for eksempel ved å bruke nanopartiklar, nanodropar eller nanoporer.  

Nanostudiet passer særskilt godt for deg som har brei interesse for fysikk, kjemi, matematikk og molekylærbiologi. 

Nanoteknologi grip inn i dei fleste viktige område i samfunnet, og blir blant anna brukt innan elektronikk, farmasi, kjemisk katalyse og instrumentutvikling. Nanoteknologi er òg relevant i utviklinga av nye, fornybare energikjelder, som solcellepanel med høgare kapasitet.

  • forsking 
  • teknologisk industri 
  • offentlege kontrollorgan, offentleg administrasjon og forvaltning, kor det er naudsynt med brei naturvitskapleg kompetanse. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!