Vis studentum.no som: Mobil

Musikkterapi - Master

Universitetet i Bergen

Musikkterapi - Master

Musikkterapi - Master

Musikkterapi - Master skal kvalifisere for musikkterapeutisk yrkesutøving i forhold til forebygging, helsefremmende arbeid, terapi og rehabilitering og skal sette studenten i stand til å gå inn i forpliktande tverrfaglig samarbeid. Studiet gir en innføring i forsking og formidling av musikkterapi og gir grunnlag for videre kvalifisering for dette gjennom doktorgradsstudium.

Studentene skal utvikle praktisk-metodiske kunnskaper, kreativitet og evne til kritisk refleksjon med utgangspunkt i de verdier og den forskingstradisjonen som preger fagområdet. I arbeidet med masteroppgaven skal studenten på selvstendig vis nytte vitenskaplige metoder for å granske et teoretisk og/eller empirisk aspekt av faget.

Studiefakta, Tittel m.m

Master i Musikkterapi

Studiepoeng (ECTS)

300

Universitetet i Bergen

universitetet i bergen

Universitetet i Bergen

Med sine sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte er Universitetet i Bergen et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
www.uib.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!