Molekylærbiologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Molekylærbiologi

På bachelorstudiet i molekylærbiologi lærer du å omsette teoretisk kunnskap til praksis. Du får brei kunnskap om den molekylære oppbygginga, kjemien og fysikken til biologiske makromolekyl som DNA og protein. Du får òg praktisk erfaring frå laboratoriet og lærer om metodar og instrument. 

Dei tilsette du møter på faget arbeider med spanande problemstillingar innan biologi, bioteknologi og biomedisin

Eit viktig forskingsområde er sjukdommar som kreft og Parkinsons. Andre spørsmål vi jobbar med er: 

  • forståing av molekylære strukturar og mekanismar i celler sin hukommelse 
  • utvikling av vaksinar mot barnediaré 
  • jakta på ei behandling mot lakselus 

Molekylærbiologi blir brukt i stadig fleire område i samfunnet, og teknologien er avansert og utviklar seg raskt. Såkalla grøn industri, kvar ein bruker bioteknologi og kjemi i kombinasjon med nyare prosessar er i stor grad drevet frem av molekylærbiologiske metodar og funn. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!