Master
Ingen anmeldelser

Medisinsk teknologi (sivilingeniør)

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Medisinsk teknologi (sivilingeniør)

Studiet i medisinsk teknologi handlar om ny og avansert teknologi for bruk innan diagnose og behandling.

Masterstudiet i medier og kommunikasjon passar for deg som er samfunnsengasjert og vil arbeide med formidling, medier og kommunikasjon. Gjennom studiet kan du få praksis i medie-, kultur- og teknologibedrifter. Du kan fordjupe deg i område som strategisk kommunikasjon, sosiale medier, mediebruk, film, TV-seriar, dataspel, journalistikk og medieteknologi. 

Mediesamfunnet er i rask endring, og det vil i framtida vera eit aukande behov for folk som kan analysere og forstå utviklinga.

  • Kva betyr sosiale medium i samfunnet? 
  • Korleis fungerer politisk og strategisk kommunikasjon? 
  • Korleis kan ein forstå film, tv og dataspel som kulturformer? 
  • Kva betyr mediebruk i folk sine liv? Korleis blir vi påverka av media?

Helsesektoren bruker svært avansert utstyr, og den teknologiske utviklinga er rivande. Dermed er det stort behov for høgt utdanna personar som kan jobbe i tverrfaglege team, bruke utstyret og drive teknologisk utvikling.  

I medisinsk teknologi spør vi: 

  • Korleis stille presise diagnosar ved kjemisk analyse av kroppsvæsker? 
  • Korleis fjerne kreftsvulstar raskast og mest skånsamt, ved hjelp av stråleterapi? 
  • Korleis få best mogeleg bilete for diagnostisk bruk, ved hjelp av PET og MRI? 

Utdanninga i medisinsk teknologi integrerer fysikk, matematikk, kjemi og data-analyse med kunnskap frå medisin og helsefag. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights