Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Masterprogram i psykologi

Varighet
4 Semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
4 Semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Masterprogram i psykologi

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Det handlar om kva som påverkar oss og korleis me samhandlar med varandre. Med ein master i psykologi bygger du vidare på dei basale prinsippa i faget, og lærar orleis psykologifaget kan nyttast i ulike samfunnsfelt. Du vel ei av to ulike studieretningar, som har eige fordjupingsemner og masteroppgåve.

Frå hausten 2023 endrar programmet seg noko. For deg som starta hausten 2022 eller tidligare vil den utdanningsplanen du starta på gjelde til du er ferdig. 

Masterprogrammet i psykologi byggjer på forsking og ekspertise, og du får høg kompetanse innan fagfeltet. Utdanninga har to ulike studieretningar:  

  Med ein master i psykologi er du kvalifisert for ei rekkje yrke der informasjonskompetanse, teoretisk djupne, kritisk tenking, akademisk skriving og formidling er sentralt. Noko av det som gjer deg spesielt attraktiv for moglege arbeidsgivarar er kunnskap om prosessar og mekanismar som formar åtferd, kompetanse til å tileigne deg og skaffe oversikt over kompleks informasjon innan fagfeltet, og evna til prosjektstyring og kritisk tenking.   

  Kommende startdatoer

  1 tilgjengelig startdato

  Høst

  • Klasserom
  • Bergen
  Universitetet i Bergen
  Postboks 7800
  5020 Bergen

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

  Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

  Highlights