Vis studentum.no som: Mobil

Masterprogram i psykologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
4 Semester
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Masterprogram i psykologi

Varsel om endringar: Masterprogrammet i psykologi har fått justert utforming etter at master i arbeids- og organisasjonspsykologi er blitt oppretta som eige program frå hausten 2021. Det kan derfor kome endringar i informasjonen du finn på denne sida.

Masterprogrammet i psykologi byggjer på forsking og ekspertise, og du får høg kompetanse innan fagfeltet. Utdanninga har to ulike studieretningar:  

På denne utdanninga kjem du tett på forskingsmiljøa, og har stor valfridom i løpet av studiet. Sentralt i utdanninga er kunnskap om:

  Med ein master i psykologi er du kvalifisert for ei rekkje yrke der informasjonskompetanse, teoretisk djupne, kritisk tenking, akademisk skriving og formidling er sentralt. Noko av det som gjer deg spesielt attraktiv for moglege arbeidsgivarar er kunnskap om prosessar og mekanismar som formar åtferd, kompetanse til å tileigne deg og skaffe oversikt over kompleks informasjon innan fagfeltet, og evna til prosjektstyring og kritisk tenking.   

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

  Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

  Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

  Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  Postboks 7800
  5020 Bergen

  Tlf: 55 58 00 00
  Fax 55 58 96 43


  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!