Vis studentum.no som: Mobil

Master i spesialpedagogikk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Master i spesialpedagogikk

Varsel om endringar: Masterprogrammet i spesialpedagogikk er nyoppretta og går første gong hausten 2021. Noko av informasjonen om studiet kan bli endra fram mot studiestart.

 

Spesialpedagogikk handlar om å fremme god læring-, utvikling- og livsvilkår for barn, unge og vaksne som av ulike grunnar møter eller er i risiko for å møte funksjonshemmande vanskar og barrierar i si utvikling, læring og livsutfalding. Spesialpedagogikken si primære rolle er difor å hjelpe praksisfeltet i korleis vi ved bruk av spesialpedagogisk kunnskap kan førebygge at vanskar og barrierar oppstår og får utvikle seg, men og for å avhjelpe og redusere vanskar og barrierar som allereie finst.

  • Leiarstilling
  • Rådgivar i utdanningssektoren
  • Undervisning- og forskingsarbeid (inkl. Ph.d.) ved universitet og høgskule
  • Administrativt arbeid knytt til studieavdelingar ved universitet og høgskule (studiekonsulent, programkoordinator m.m.)
  • Arbeid med barn og unge med ulike læringsutfordringar i offentlege og private institusjonar

Spesialpedagogikk er en fagdisiplin retta mot å synleggjere, forstå og utfordre ekskluderings- og marginaliseringstendensar i barnehage, skule og samfunn, og kan sånn sett representere eit nødvendig korrektiv om politikk og praksis slår uheldig ut for enkeltpersonar eller sårbare grupper.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!