Vis studentum.no som: Mobil

Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk)

Universitetet i Bergen

Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk)

Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk)

Fremmendspråk opplæringen står sentralt i den videregående skolen. I en internasjonalisert verden er evnen til å kommunisere på andre språk stadig viktigere. God kommunikasjon er avhengig av språklig kompetanse, men også av kunnskap om kulturelle forskjeller og ulike samfunn omkring i verden.

I den norske skolen blir det lagt stor vekt på språkopplæringen. Engelskundervisningen starter alt i første klasse på barneskolen, og et tredje fremmedspråk blir introdusert i videregående skole. I media blir ofte «den gode språklæreren» etterlyst - læreren som både er faglig dyktig og en god pedagog som kan motivere elevene til læring.

I skal du studere to fag, slik at du skal ha grunnlag for undervisning i to fag skal du studere to fag, slik at du skal ha grunnlag for undervisning i to fag, Du skal ta mastergrad i ett av språkfagene engelsk, fransk eller tysk, og dette språket blir ditt fag 1 i lærerutdanningen. I tillegg skal du velge et fag 2 som du skal studere i to semester.

Universitetet i Bergen

universitetet i bergen

Universitetet i Bergen

Med sine sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte er Universitetet i Bergen et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
www.uib.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!