Lektor historie eller religion

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lektor historie eller religion

Gjennom studium og praksis får du undervisningskompetanse i to fag. Det eine faget tar du master i, enten historie eller religionsvitskap. Begge faga er sentrale skulefag og undervisning i desse faga gir elevane oversikt og innsikt i menneska sine liv frå tidlege tider og fram til i dag.  

Historie er faget om fortida til menneska om samhandling og konflikt i ulike samfunn frå antikken til i dag, lokalt, nasjonalt og globalt. Faget handlar om kulturell, sosial, politisk og økonomisk utvikling over tid, og om kva klasse, nasjonalitet og etnisitet, alder og kjønn har å seie for samfunnsutviklinga. 

Religionsvitskap er studiet av religion i alle deler av verda, til alle tider. Den amerikanske presidenten ber Gud om å velsigne USA. Kvifor? Dei gamle egyptarane mumifiserte sine døde. Kvifor? Vert menneska mindre religiøse, eller meir?  Religiøse førestellingar og praksisar har prega, og pregar fortsatt, menneska både som individ, så vel som samfunn. Religionsvitskap er faget der du lærer om dette. 

  • Vel mellom historie og religionsvitskap

Du får òg undervisningskompetanse i eit fag nummer to, enten tysk, fransk, spansk, engelsk, nordisk, religionsvitskap, historie eller sosiologi.  

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!