Master

Lektor framandspråk (engelsk - fransk - spansk - tysk)

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Lektor framandspråk (engelsk - fransk - spansk - tysk)

Er du glad i språk? Vil du utforske andre kulturar og tenkjemåtar saman med barn og unge? Likar du å jobbe på lag med andre? Då passar lektorutdanning med master i framandspråk for deg. Som lektor kan du undervise på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skolen.  

Det er eit stort behov for gode språklærarar i skolen. Engelskundervisninga startar allereie i første klasse på barneskolen, og andre framandspråk kjem til på ungdomsskolen eller i den vidaregåande skolen. Den gode språklæraren spreier språkglede. Det å lære språk, bruke språk og dukke ned i ein annan kultur er givande og dessutan viktig for ein open økonomi som den norske. Lektorutdanninga gir deg den faglege tyngda du treng. Med praksis som del av studiet får du òg god skoleerfaring allereie frå første semester. 

Som lektor utdanna ved UiB får du solid fagleg tyngde. Tilnærminga til undervisning er reflektert og innovativ, basert på kjennskap til nyare forsking om språklæring og språkundervisning. 

  • Kva er språk?  
  • Kva er kommunikasjon?  
  • Korleis nyttar ein språk i ulike situasjonar?  
  • Korleis legge til rette for aktiv og motiverande språklæring og kommunikasjon i skolen? 

Du vel to fag du vil undervise i: Det eine faget tar du master i, enten engelsk, fransk, spansk eller tysk. Det andre undervisningsfaget kan vere enten engelsk, fransk, tysk, nordisk, spansk, historie, samfunnsfag og religionsvitskap eller sosiologi. Du får eit solid grunnlag i dei to undervisningsfaga, og lærer kritisk refleksjon rundt fag, undervisning og læring. I tillegg inneheld studiet pedagogikk (korleis vi lærer bort og oppdrar), fagdidaktikk (korleis vi lærer og underviser fag) og praksis.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights