Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom
Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Latin

Ved å studere latin lærer du eit språk svært få er kjende med, og du får eit unikt perspektiv på dagens kulturelle liv. Kjennskap til latin er viktig ikkje berre for studiet av den romerske antikken, men også for ei djupare forståing av kulturen i mellomalderen og den tidlegmoderne tida. Latin var Vest-Europas felles språk for kultur,  kyrkje, filosofi, jus og vitskap i fleire hundreår.  

På masterprogrammet i latin spør vi: 

Latin omfattar poesi og prosa i antikken, men òg svært mange tekster frå mellomalderen og nyare tid. Holberg skreiv til dømes boka Nils Klims underjordiske reise på latin før ho vart omsett til dansk. 

  • Kva kan vi lære av antikken sin litteratur?  
  • Korleis framstilte romersk poesi farskap i antikken?  
  • Korleis kom alfabetet til Noreg?  
  • Kor mange bøker fanst det i Noreg før reformasjonstida?  
  • Korleis lærte folk latin i mellomalderen? 

Latin er eitt av verdas mest langvarig brukte språk. Masterstudiet i latin gir praktisk øving i å tolke framande kulturuttrykk i deira eigen kontekst. Det øver opp evna til å skaffe seg oversyn over eit materiale, til å analysere det og å uttrykke seg nøyaktig. Ved å fordjupe deg i faget vil du bli kjend med ei verd som andre berre kan førestille seg.  

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!