Master

Kunst

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Kunst

Ved å velje masterprogrammet i kunst får du utvikle og gjennomføre eit større, sjølvstendig kunstprosjekt og stille det ut i ein profesjonell kontekst.

Det toårige masterstudiet i kunst førebur deg for arbeid som sjølvstendig og kritisk utøvar i ulike deler av samtidskunstfeltet. Utdanninga gir deg nødvendige kunstnariske, metodiske og teoretiske kvalifikasjonar for å arbeide profesjonelt i eit samansett og samtidig kunstfelt. Du blir trena i kreativ tenking, kunstnarisk utviklingsarbeid, prosjektleiing og teknisk kunnskap i din eigen kunstpraksis.

Sjølvstyrt kunstnarisk praksis står sentralt gjennom studiet, og arbeidet med masterprosjektet utgjer hovudkomponenten i programmet. Masterprosjektet er eit individuelt, kunstnarisk prosjekt som du utviklar gjennom individuell undersøking, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovudrettleiar, andre faglege tilsette, gjesteundervisarar og medstudentar. 

 • fotografi
 • grafikk
 • installasjon
 • keramikk og leire
 • lyd
 • maleri
 • performance
 • skulptur
 • teikning
 • tekstil
 • rørlege bilete
 • det digitale
 • eller andre kriterium, knytt til stadspesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglege tilnærmingar.

Med ein mastergrad i kunst kan du bli profesjonell kunstnar, kurator, kritikar, produsent, teknikar, undervisar og mykje meir.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Klasserom
 • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights