Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kunst

Det toårige masterstudiet i kunst førebur deg for arbeid som sjølvstendig og kritisk utøvar i ulike deler av samtidskunstfeltet. Utdanninga gir deg nødvendige kunstnariske, metodiske og teoretiske kvalifikasjonar for å arbeide profesjonelt i eit samansett og samtidig kunstfelt. Du blir trena i kreativ tenking, kunstnarisk utviklingsarbeid, prosjektleiing og teknisk kunnskap i din eigen kunstpraksis.

Sjølvstyrt kunstnarisk praksis står sentralt gjennom studiet, og arbeidet med masterprosjektet utgjer hovudkomponenten i programmet. Masterprosjektet er eit individuelt, kunstnarisk prosjekt som du utviklar gjennom individuell undersøking, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovudrettleiar, andre faglege tilsette, gjesteundervisarar og medstudentar. 

Vi har verkstadar, teknisk ekspertise og rettleiingskompetanse innan:

 • fotografi
 • grafikk
 • installasjon
 • keramikk og leire
 • lyd
 • maleri
 • performance
 • skulptur
 • teikning
 • tekstil
 • rørlege bilete
 • det digitale
 • eller andre kriterium, knytt til stadspesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglege tilnærmingar.

Med ein mastergrad i kunst kan du bli profesjonell kunstnar, kurator, kritikar, produsent, teknikar, undervisar og mykje meir.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!