Bachelor

Kunst

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Kunst

Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstnar.

Kjernen i utdanninga er å utvikle din eigen kunstnariske praksis, sett i samanheng med kunsten sin plass i kultur og samfunn. Frå studiestart møter du aktive kunstnarar, og det er tett kontakt mellom student og undervisar.

Bachelorprogrammet har mykje sjølvstyrt læring, og du må ta ansvar for å tileigne deg eit breitt og relevant kunnskapsgrunnlag for utviklinga av eigen kunstpraksis. Samtidig må du delta aktivt i felles forum for diskusjon, kritikk og erfaringsutveksling. Gjennom studiet lærer du å presentere og reflektere over ditt eige og andre sine kunstnariske arbeid.

  • Profesjonell kunstnar
  • Kurator
  • Kritikar
  • Produsent
  • Teknikar
  • Undervisar

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights