Kjønnsstudium

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kjønnsstudium

Døme på spørsmål vi drøftar:  

Kjønnsstudiet undersøker ei rekke tydingar av kjønn i ein global samanheng og du får utfordra oppfatningane og verdiane dine kring kjønn og seksualitet. Du lærer ulike teoretiske perspektiv som til dømes feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori og globalisering.  

Meir informasjon under

  • Kva er kjønn? 
  • Korleis forstår vi kjønn i ulike kulturelle kontekstar?  
  • Korleis endrar forståinga av kjønn seg over tid?  
  • Kan film, litteratur og kunst skape alternative former for kjønn? 

Du tileignar deg kunnskap om kjønn og seksualitet, mellom anna med tanke på diskriminering, likestilling og inkludering. Slik kunnskap er stadig meir etterspurt i ulike deler av arbeidslivet. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!