Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Kjønnsstudium

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Kjønnsstudium

Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet er ein nøkkel til å forstå menneske, samfunn og kultur. I dag blir det stadig større fokus på likestilling og arbeid mot diskriminering. I tillegg blir kunnskap om og forståing av mangfald meir og meir viktig i vår globaliserte samtid

Døme på spørsmål vi drøftar:  

Kjønnsstudiet undersøker ei rekke tydingar av kjønn i ein global samanheng og du får utfordra oppfatningane og verdiane dine kring kjønn og seksualitet. Du lærer ulike teoretiske perspektiv som til dømes feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori og globalisering.  

  • Kva er kjønn? 
  • Korleis forstår vi kjønn i ulike kulturelle kontekstar?  
  • Korleis endrar forståinga av kjønn seg over tid?  
  • Kan film, litteratur og kunst skape alternative former for kjønn? 

Du tileignar deg kunnskap om kjønn og seksualitet, mellom anna med tanke på diskriminering, likestilling og inkludering. Slik kunnskap er stadig meir etterspurt i ulike deler av arbeidslivet. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights