Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom

Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Kjemi

Kjemi er den sentrale, kreative vitskapen. Den kjemiske vitskapen er eit rammeverk for å forstå, utnytte og forme den materielle verda vår. Kjemi skjer overalt, og kunnskap om kjemi treng ein til: 

I masterstudiet får du detaljert innsikt i kjemiske prinsipp, samband, materiale og prosessar. Du vil få avansert kunnskap og praktisk dugleik innan utvalde emne og eksperimentelle teknikkar. Du vil bli kvalifisert for arbeid i ei rekkje sektorar, inkludert helse, kvalitetskontroll-laboratorium, mat, måling, petroleum, prosess- og farmasøytisk industri, offentlege etatar, forsking og utdanning for å nemne nokre.  

Instituttet har dei mest avanserte verktøya som finst. Dette sikrar riktig verktøy for forskinga di og at du blir opplært i bruk av instrumentteknikkar. For framtidige arbeidsgivarar er dette også svært relevant. Du utfører eit masterprosjekt i ei av forskingsgruppene i avdelinga.

  • framgang innan moderne medisin 
  • takle globale og lokale miljøspørsmål 
  • utvikle nye, funksjonelle materiale og produkt 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!