Bachelor

Kjemi

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Kjemi

Kjemi er læra om stoffa som alle ting er bygde opp av, om strukturen til desse stoffa, eigenskapane deira og kvar dei finst. Gjennom kjemien kan vi forstå den fysiske verda, både tinga i dagleglivet, naturen og store delar av det teknologisk baserte næringslivet vårt. Kjemi er grunnlaget for alt liv.

Med utdanning i kjemi får du god forståing av teknologi, lærer å utføre eksperiment og analysere resultat. Du får også kunnskapar i nærliggjande fag som fysikk,  matematikk og molekylærbiologi. 

Meir informasjon under

  • næringsmiddel 
  • fiskeoppdrett 
  • legemiddel 
  • olje og gass 
  • fornybar energi 
  • metallindustri 

Studiet passar for alle som har interesse for korleis den fysiske verda verkar eller som ønsker å bidra til ei berekraftig framtid. Du bør ha kjemikunnskapar tilsvarande Kjemi 1 frå VGS.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights