Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kjemi

Med utdanning i kjemi får du god forståing av teknologi, lærer å utføre eksperiment og analysere resultat. Du får også kunnskapar i nærliggjande fag som fysikk,  matematikk og molekylærbiologi. 

Meir informasjon under

Kjemi set fokus på miljøspørsmål og kjemikarar forskar mellom anna på utvikling av biodrivstoff for å finne erstatning for oljebasert drivstoff. Dei jobbar også med overvaking av innhaldet av uønskte stoff i mat: Kva bør fiskefôr innehalde for å gje sunn og trygg sjømat, og kva for molekyl finn vi i havet sine ressursar som vi kan ha nytte av? Kjemi er og sentralt i utvikling av nye medisinar mot antibiotikaresistente bakteriar eller for å gje målretta behandling mot alvorlege sjukdomar. 

  • næringsmiddel 
  • fiskeoppdrett 
  • legemiddel 
  • olje og gass 
  • fornybar energi 
  • metallindustri 

Studiet passar for alle som har interesse for korleis den fysiske verda verkar eller som ønsker å bidra til ei berekraftig framtid. Du bør ha kjemikunnskapar tilsvarande Kjemi 1 frå VGS.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!