Bachelor

Italiensk

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Italiensk

Italienskfaget passar for deg som har interesse for språk, litteratur og kultur, og som vil jobbe med til dømes turisme, italiensk kultur- eller næringsliv.

Italia er ein viktig handels- og samarbeidspartnar for Noreg med tanke på handel, media og kultur, og den kunnskapen som bachelorgraden i italiensk gir deg, har stor verdi for vidare arbeid både i det offentlege og det private.

På bachelorprogrammet i italiensk blir du godt kjend med italiensk språk, litteratur og kultur. Gjennom praktisk bruk av språket og fordjuping i litterære tekstar og språkvitskaplege metodar, vil du få god kunnskap om italiensk språkutvikling og kultur- og litteraturhistorie.

  • Litteratur: I litteraturdelen av studiet les vi både eldre og moderne litteratur. Vi gjer oss kjende med fleire store forfattarskap og sentrale verk i verdslitteraturen samstundes som vi  utviklar ferdigheiter innanfor litterær analyse og metode.
  • Språk: I språkdelen av studiet vier vi tid til å bruke italiensk, både munnleg og skriftleg i ulike samanhengar, i tillegg til at vi studerer språkutvikling, italienske dialekter og fleirspråklegheit.
  • Kultur: Å studere italiensk språk og litteratur vil også ta inn i seg studiet av kulturhistoria. Difor vil undervisninga i faget italiensk òg by på innblikk i italiensk gastronomi, kunst, film, TV-seriar og kvardagsliv.

Bachelorprogrammet i italiensk er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Eit studiepoeng svarar om lag til 25 arbeidstimar fordelt på sjølvstudium og undervisning. Ei typisk undervisningsveke vil innehalde både studentaktive forelesningar og seminargrupper, praktiske øvingar og presentasjonar.  Det vil variere litt frå semester til semester kor mange timar undervisning du har.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights