Master

Human ernæring

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Human ernæring

Som ernæringsstudent får du forskingsbasert kunnskap om samanhengane mellom kosthald og helse. Studiet tar opp tema som ernæring gjennom livet og ernæring ved førebygging av sjukdom.Gjennom studiet får du grundig kunnskap om human ernæring: Fordøyelse og opptak av næringsstoff i kroppen, metabolisme og helseeffektar, innhald i maten, ernæringsutfordringar og fysiologien til mennesket. Det blir lagt vekt på forskingsetikk, statistikk og forskingsmetodar som blir brukt i ernæringsforsking. Du lærer å bruke metodar som kosthaldsregistrering, næringsstoffanalyse og biokjemiske/molekylærbiologiske teknikkar.Du får undersøke samfunnsutfordringar knytt til ernæring og dei store folkesjukdomane som hjarte- og karsjukdommar, kreft, diabetes og fedme.  Aktuelle forskingsspørsmål frå masteroppgåver er eksempelvis: Kva skjer i kroppen dersom maten vi et inneheld mikroplast? Har personar med fedme annleis genuttrykk enn slanke menneske? Er det alltid bra å ete mykje fisk?

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights