Master
Ingen anmeldelser

Historie

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Historie

Historie er faget om fortida til menneska: Om samhandling og konflikt i ulike samfunn frå antikken til i dag, lokalt, nasjonalt og globalt.

Historie er faget om fortida til menneska: Om samhandling og konflikt i ulike samfunn frå antikken til i dag, lokalt, nasjonalt og globalt. Faget handlar om kulturell, sosial, politisk og økonomisk utvikling over tid, og om kva klasse, nasjonalitet og etnisitet, alder og kjønn har å seie for samfunnsutviklinga. 

I ein globalisert og kompleks verd gir masterprogrammet i historie ein unik kompetanse i forståing og tolking av samtida i lys av fortida. Evna til å handsame store informasjonsmengder og utføre sjølvstendig og kritisk analyse gjer studentane våre særleg attraktive for næringslivet.  

  • Korleis vert historie skriven i ulike delar av verda?  
  • Korleis kan historie bidra til å tolke og vurdera verda vi lever i?  
  • Kva teoretiske og metodiske grunnproblem finnes i arbeid med forsking på historie?  

Masterprogrammet kvalifiserer deg for stillingar der realhistoriske kunnskapar, dokumentert evne til skriftleg og munnleg formidling og innsikt i historiefagets forskingsmetodar er relevante.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights