Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Historie

Historiefaget prøver å finne svar på: 

På bachelorprogrammet får du innsikt i korleis historikarane arbeider med å skaffe og skape kunnskap om fortida. Du lærer òg korleis ulike metodar påverkar korleis vi tolkar kunnskapen om fortida.  

Som student på bachelorprogrammet i historie vil du få innsikt i dei store linjene i historia, men òg lære om migrasjonshistorie, krigshistorie, kvinne- og kjønnshistorie, økonomisk historie, vitskapshistorie, antikkens historie og Midtaustens historie. 

  • Korleis kan kunnskap om fortida bidra til ein betre forståing av nåtida? 
  • Korleis påverkar ulike metodiske tilnærmingar sjølve tolkinga av fortida? 
  • Korleis går vi fram for å etablere kunnskap om det som var?  

Hos oss får du oppleve å være student på eitt av dei større faga ved Universitetet i Bergen, med omfattande forsking og undervising på alle nivå. Kjenneteikna for faget er stor spennvidde med forsking og undervising i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!