Master

Helse og samfunn

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Helse og samfunn

Programmet er unikt og tverrfagleg, knytt til særs sterke forskingsmiljø som jobbar med nasjonale og globale folkehelseutfordringar. Tverrfagleg kunnskap er høgaktuell for å kunne forstå kompleksiteten i desse utfordringane, og drive klinisk relevant forsking for å møte dei. Studiet har ein problematiserande innfallsvinkel til forståinga av forholdet mellom helse og samfunn, og du blir kasta ut i sentrale tema og problemstillingar. Her blir du utfordra til å utvikle forskbare problemstillingar på eige fagfelt. I dette studiet ser ein på folkehelseutfordringar på både individ- og samfunnsnivå. Det helsefaglege perspektivet vert sett i samanheng med sosial ulikskap, maktforhold, samfunnsøkonomiske og prioriteringsmessige problemstillingar. Denne kunnskapen er attraktiv for helsemyndigheiter, helseutdanningar og i spesialist- og kommunehelseteneste.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights