Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom

Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Gresk

På masterprogrammet i gresk lærer du eit språk svært få kan og får eit unikt perspektiv på dagens kulturelle liv.  

Sidan renessansen har studiet av gresk litteratur hatt ein sentral plass i vestleg kultur. Greskkunnskapar er viktige på ei rekke områder der grunnleggande tekstar er skrivne på gresk, samtidig som dei opnar for ei djupare forståing av ein annan kultur.  

Gresk har i stor grad påverka andre språk i verda. Masterstudiet i gresk gir praktisk øving i å tolke framande kulturuttrykk i deira eigen kontekst. Det øver opp evna til å skaffe seg oversyn over eit materiale, til å analysere det og å uttrykke seg nøyaktig. Du vil bli kjend med ei verd som andre berre kan førestille seg.  

  • Korleis tolkar vi greske drama og lyrikk frå antikken?  
  • Kva betyr tekstar frå antikken for Norden sin litteratur i dag?  
  • På kva måte er klassisk talekunst framleis relevant? 

Gammalgresk gir deg kunnskap til å tolke drama, lyrikk, epikk og filosofi frå antikken. I tillegg har tekstar frå Hellas vært utroleg viktig for verdslitteraturen i dag.  

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!