Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Geografi

I ei tid med endringar i miljøet og ressursgrunnlaget vårt er det behov for geografar som forstår samanhengen mellom menneske, natur og samfunn. 

Eit klima i endring, menneskeskapte landskap, endra miljøforhold og ressurstilgang: Samfunnet treng forvaltning og planlegging som tar omsyn til dette. Geografar har kunnskap om prosessar og endringsmekanismar både i natur, miljø og samfunn. Denne kompetansen er grunnleggande for å kunne finne gode løysingar og førebyggande tiltak fram mot ei berekraftig utvikling.

På masterprogrammet i geografi fordjupar du deg i aktuelle samfunnsutfordringar og får avansert kunnskap innanfor tema som: 

  • Grøn omstilling og planlegging 
  • Stads- og næringsutvikling 
  • Klimaendringar og naturfare 
  • Global utvikling, migrasjon, makt og rettferd 
  • Forvaltning av naturressursar 
  • Landskapsendringar og miljø 
  • Matsikkerheit i det globale sør 

I tillegg til teoretisk kunnskap om feltet for masteroppgåva, vil du lære mykje gjennom planlegging og gjennomføring av feltarbeid, om innsamling av feltdata, databehandling og –analyse, presentasjon og tolking, og prosjektarbeid. Avhengig av kva studieretning du vel, får du ei fordjuping i enten samfunnsvitskaplege eller naturvitskaplege metodar. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!