Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom
Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Filosofi

Filosofi er studiet av det som betyr noko: Kva er kunnskap, røyndom, moral og estetikk? 

Gjennom masterprogrammet i filosofi får du utvida kunnskap om og djupare forståing av sentrale tema innan filosofi, i tillegg får du betre ferdigheiter innan vitskapleg kritikk. Du utviklar også ferdigheiter du treng til sjølvstendig forsking.  

På Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar dekker vi alle områda innanfor filosofi, med vekt på antikk filosofi, etikk og politisk filosofi, logikk, vitskapsfilosofi og matematikk, og Wittgensteinstudiar. 

  • Kva er kunnskap, og på kva måte er kunnskap annleis enn tru? Kva eksisterer eigentleg? Eksisterer tal, sjeler, marknader og framtida? Eksisterer eg? 
  • Finst det ein universell regel, eller eit prinsipp, som kan skilje mellom rett og gale? Er moral subjektiv? Er moral skiftande i forhold til folkegrupper og historiske periodar?  
  • Kva er beste måten å organisere eit samfunn på? Er verdiar som fridom og likestilling nødvendigvis motstridande? Har vi fri vilje? 

I studiet drøftar du spørsmål som: 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!