Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk

Masterstudiet i undervisning med fordjuping i engelsk er ei vidareutdanning for lærarar som ønsker å bygge på til master og oppnå lektorkompetanse.  

Studiet hjelper deg som er engelsklærar til å sjå di eiga undervisning på eit metanivå, og til å ha ei undersøkjande haldning til både det å vere lærar og til elevane si læring. 

Studiet koplar erfaringskunnskapen din frå skulen med forskingsbasert disiplinkunnskap i engelsk og fagdidaktisk kunnskap. Du får kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling, slik at du kan bidra til å vidareutvikle engelsk som fag. Studiet fremjar kritisk refleksjon og samtalekulturar kring fag, undervisning og læring.  

  • Korleis kan du bruke fagkunnskap og didaktisk teori til å undersøke læring i klasserommet? 
  • Korleis skal du som lærar vurdere læremiddel og arbeidsformer i dei ulike skolefaga? 
  • Korleis kan du bruke teoriar om språk, tekst og kultur til å rettleie elevane i læringsprosessane deira? 

På dette faget stiller vi spørsmål som: 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!