Vis studentum.no som: Mobil

Engelsk - Master

Universitetet i Bergen

Engelsk - Master

Engelsk - Master

Engelsk - master har som mål å utdype kunnskapene studenten har med seg fra tidligere engelskstudium gjennom et spesialisert studium i engelsk språk, og i engelskspråklig litteratur eller kultur.

Engelsk - master skal utvikle en kritisk og selvstendig holdning gjennom teoretisk og metodisk skolering, og dessuten videreutvikle evner i skriftlig og muntlig engelsk. For å nå disse målene må studenten arbeide selvstendig med faglitteraturen, og aktivt te del i seminarer som holdes. Særlig arbeidet med masteroppgaven krever selvstendig og målrettet arbeid.

Faglig profil

Engelsk er et stort og sammensatt fagfelt. Instituttet tilbyr emnestudier og rettledning på en rekke ulike områder innenfor britisk, amerikansk og annen engelskspråklig litteratur og kultur. Felles for alle emnestudiene er at en teoretisk base ligger til grunn. Instituttet har bred faglig ekspertise i engelsk språk og kan tilby veiledning innenfor en rekke område som blant annet: anvendt lingvistikk, syntaks, kognitiv lingvistikk, omsettningsteori, pragmatikk, sosiolingvistikk, historisk lingvistikk, diskursanalyse eller kombinasjoner av disse.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk.

Studiefakta, Tittel m.m

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i engelsk

Studiepoeng

120

Universitetet i Bergen

universitetet i bergen

Universitetet i Bergen

Med sine sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte er Universitetet i Bergen et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
www.uib.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!