Vis studentum.no som: Mobil

Energi (sivilingeniør)

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Energi (sivilingeniør)

Kva fornybare energikjelder kan sikre global energiforsyning på sikt? Skal vi nå FN-målet om påliteleg og berekraftig energi til alle er energiomstilling og reduksjon av CO2-utslepp avgjerande. Korleis kan vi redusere CO2-utslepp raskt nok?

I studiet vil du få innsikt i  teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige  konsekvensar av vår bruk av ulike energikjelder.  

Du lærer  om  energiressursar,  og  korleis dei blir omforma og brukt.  Nokre  energikjelder er i rask vekst, som til dømes  vindenergi, solenergi og  bioenergi, men fossil energi er framleis dominerande. Kan teknologi for CO2-handtering bli ein del av løysninga på utsleppsproblemet? 

  • eksisterande energiselskap som opererer i Noreg (som Equinor, Statkraft og BKK)  
  • selskap som blir etablert ut frå nye forretningsmodellar (som Otovo, Greenstat) 
  • konsulentselskap som leverer tenester til energifeltet inkludert energihandel ( som StormGeo, Multiconsult) 
  • verksemder innan havvind, geotermi og CO2-lagring (som Equinor)  
  • verksemder innan bioenergi (Bergen kommune) og biodrivstoff (Statkraft) 
  • transportbedriftar, særleg på det maritime området (som reiarlag, NCE Maritime Cleantech)  
  • ingeniørbedriftar (som Aker Solutions, Aibel, Kværner) 
  • norske selskap som posisjonerer seg for nisjar innan globale marknader.  

Andre teknologiar  er  i liten grad tatt i bruk, men har  stort  potensial, som  bølgjeenergi, tidvatnenergi, geotermisk energi.  Slike  nye, fornybare energikjelder vil gi nye utfordringar til energisystemet  vårt  med  tanke  på handtering og  leveringstryggleik.   

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!