Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Biomedisin

Fagfeltet spelar ei sentral rolle i utforminga av medisinfaget for framtida, gjennom utvikling av nye legemiddel og forsking på korleis vi forstår sjukdomsmekanismane.

Effekten av nye funn i biomedisin er betydeleg: Vi utviklar teknologi som kan redusere produksjonskostnadane for medisin, vi analyserer utvikling og progresjon i kreft og vi utviklar Molecular Imaging-teknikkar.

Gjennom biomedisin kan vi forstå helsa og funksjonane til menneskekroppen. Å motverke infeksjonssjukdommar gjennom nye behandlingsmåtar og vaksinar har mykje å seie for tilværet i utviklingsland.

Gjennom masterprogrammet kan du bidra innan biomedisinsk forsking og engasjere deg som medlem i ei internasjonal forskingsgruppe.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!