Vis studentum.no som: Mobil

Bachelorprogram i TV-produksjon

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Ja

Om utdanningen

Bachelorprogrammet gir studentane allsidige kunnskapar og kompetansar for produksjon av TV-innhald. Studiet er praksisnært, og dei mange produksjonane skal gi studentane røynsle med eit breitt spekter av sjangrar og format, delvis i samarbeid med UiB sine partnerar i Media City Bergen. Formålet med dei mange og varierte øvingane, er å gi studentane solid mengdetrening. Grundig tilbakemelding frå den faglege staben gir ei bratt læringskurve og sikrar brei produksjonskompetanse innan lyd- og biletmedia.

Siste året finn det stad ei spissing og spesialisering som gir kvar student inngåande kompetanse i éin av dei følgjande fagfunksjonane: foto, regi, lyd, klipp eller produsent. Kvar student skal vera i stand til å gjera ein kompetent jobb i ei mediebedrift i den fagfunksjonen ho eller han har spesialisert seg i.

På eit meir overordna nivå ligg det faglege fokuset på idéutvikling og historieforteljing, som skal tilføra mediebransjen og mediebrukarar gode idear og dyktige formidlarar.

Det praktiske arbeidet vert utfylt og berika av akademiske førelesingar og seminar som set det heile inn i ein estetisk og historisk samanheng. Det skal vera ein fruktbar vekselverknad mellom teori og praksis, og det vert lagt vekt på akademiske perspektiv og omgrep som har relevans for det praktiske arbeidet.

Studiet søkjer altså å utnytta dei to omstenda som til saman gjer det unikt i nasjonal samanheng: For det første, bransjenærleiken, og for det andre, at det er eit universitetsstudium.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43
www.uib.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!