Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i tysk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
Heltid
Ja

Om utdanningen

Tyskstudiet skal gi innsikt i tysk språk og dei tyskspråklege landa sin litteratur, kultur, historie og samfunnsforhold, øve opp den praktiske språkdugleiken til studentane og utvikle dugleiken deira til å skrive, lese og snakke om ulike typar tekst. I språkdelen av studiet skal studenten tileigne seg kunnskapar om tysk grammatikk, språkstruktur og lydlære og viktige skilnader mellom tysk og norsk. Litteraturdelen omfattar ei generell innføring i tyskspråkleg litteraturhistorie og litterær analyse. I kulturdelen skal studenten tileigne seg kunnskap om utvalde tema innan tyskspråkleg kultur i historisk og samfunnsmessig samanheng. Eit av emna i årsstudiet er eit komparativt emne om europeisk kultur. I alle tre delane av tyskstudiet vert det lagt vekt på å utvikle eit reflektert og sjølvstendig forhold til stoffet gjennom varierte skriftlege og munnlege øvingsoppgåver.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43
www.uib.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!