Vis studentum.no som: Mobil

Allmenn litteraturvitskap

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom
Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Allmenn litteraturvitskap

Som masterstudent i allmenn litteraturvitskap får du oversikt over den vestlege litteraturhistoria frå antikkens greske tragediar til i dag, med vekt på alle genrar: dramatikk, lyrikk, romanar og essayistikk. Du lærer dei faglege omgrepa som trengst for å beskrive hovudlinene i litteraturhistoria. 

Du får innsikt i grunnleggande estetiske og litteraturteoretiske problemstillingar:  

Gjennom masterstudiet får du styrka di evne til kritisk å analysere alle slags tekstar, både skjønnlitterære og faglitterære.  

  • Kan vi bruke litterær analyse til å forstå alle slags tekstar?  
  • Kva er litteraturen si oppgåve i samfunnet?  
  • Kva skil det litterære språket frå andre måtar å bruke språket på?  
  • Kva slags forskjell kan det utgjere om det er kvinner eller menn som skriv og les tekstar?  

Du lærer å arbeide sjølvstendig med eit problem over lang tid og skrive ei lengre resonnerande litteraturvitskapleg framstilling som er akademisk reieleg og i tråd med forskingsetiske normer. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!