Administrasjon og organisasjonsvitskap

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettbasert med samlinger

Administrasjon og organisasjonsvitskap

Vi legg særleg vekt på teoriar om organisasjonar og organiserte tiltak, og politiske institusjonar og demokrati. Vi ser på ulike grupper si makt over samfunnsstyringa, uregjerlege problem og samordning, forholdet mellom kunnskap og makt, reformer og omstilling, samfunnssikkerheit og beredskap.  

Her lærer du om politikken og forvaltninga si rolle i å handtere slike utfordringar og problem.   

Meir informasjon under

  • Korleis blir eit land styrt på best måte?   
  • Korleis fungerer eller fungerer ikkje NAV-reforma, politireforma eller andre reformer?  
  • Korleis handterer eit demokrati klimaproblem, fattigdom og flyktningkrise?  

Etter avslutta studie har du ein grunnleggande forståing for samfunnet og politikken, og kva for konsekvensar politikken har for enkeltmenneske og for samfunnet. Dette er ein kunnskap som gjer deg attraktiv for mange ulike arbeidsgjevarar. Moglege arbeidsplassar er:

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!