Vis studentum.no som: Mobil

Visuell kunst og formidling, bachelorprogram

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorstudiet i Visuell kunst og formidling (tidligere kunst og håndverk) gir deg muligheten til å utforske et vidt spekter av kunstneriske praksiser, materialer, medier og uttrykk. Visuelle fag på UiA tilbyr mulighet for arbeid i godt utstyrte verksteder og på ulike arenaer.

Gjennom skapende, eksperimentelle og kritisk undersøkende prosesser vil du kunne utvikle dine kunstneriske ferdigheter og din estetiske bevissthet. Gjennom møter med nasjonal og internasjonal kunst vil du få kunnskap om hvordan forskjellige kunstuttrykk kan ha betydning i samfunn og menneskers liv.

Produksjon og refleksjon henger tett sammen, og teori om kunst og estetikk vil belyse det praktiske arbeidet og sette det i en større kontekst.

Studiet er praksisnært og yrkesrettet, og gir teoretisk og praktisk kjennskap til hvordan man kan formidle kunst gjennom forskjellige medier og til forskjellige målgrupper. Gjennom praksis vil du få erfaring med formidling av kunst og med å igangsette skapende prosesser i samspill med andre. Instituttet har et godt samarbeid med regionens kulturliv, blant andre Sørlandets Kunstmuseum og Kristiansand Kunsthall.

Studiet gir mulighet for utveksling til utlandet.

Hva lærer du?

  • Du utvikler din personlige uttrykksevne, dine skapende ferdigheter, din estetiske og kritiske bevissthet
  • Du utvikler god innsikt i relevante metoder, teknikker, materialer og medier
  • Du utvikler din evne til å analysere og reflektere over egne og andres kunstprosjekt
  • Du får oversikt over sentrale retninger innenfor samtidens og historiens kunst
  • Du får innsikt i kunstens betydning i samfunnet og hvilken rolle kunsten kan spille
  • Du lærer å legge til rette, lede og gjennomføre faget i skapende prosesser med ulike grupper mennesker
  • Du tilegner deg kunnskap om å formidle kunst
  • Fullført studium gir deg graden bachelor i visuell kunst og formidling

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse .

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!