Vis studentum.no som: Mobil

Teknologi, menneske og samfunn, masterprogram

Universitetet i Agder
Sammendrag
Heltid
4 semestre
Master, 2 år
Ja

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Omfattende og raske teknologiske endringer preger dagens samfunn. Hvordan kan vi best forstå disse endringene? Er det mulig å styre utviklingen – og i tilfelle hvordan?

Teknologi må ikke bare forstås og vurderes på teknologiens egne premisser, men også utfra humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette masterstudiet retter oppmerksomheten mot en rekke spørsmål: Hva er teknologi? Hvordan forholder vi oss som enkeltmennesker, grupper og samfunn til teknologi? Hva gjør teknologien med oss? Og hvordan bør vi forholde oss til teknologi?

Masterprogrammet er erfaringsbasert. Det vil si at det i opptakskravene blant annet inngår minst to års relevant yrkespraksis.

Programmet er nettbasert med totalt tre obligatoriske samlinger (3-4 dager per samling). Nærmere informasjon om dette kommer ved semesterstart.

Det legges til rette for utveksling i tredje og/eller fjerde semester. Nærmere informasjon om dette kommer ved studiestart.

Hva lærer du?

  • Teknologiens filosofi og etikk
  • Teknologiens historie
  • Teknologi og litteratur
  • Teknologi og kommunikasjon
  • Teknologi og kjønn
  • Teknologi og politikk
  • Humanistiske og samfunnsfaglige forskningsmetoder

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/tms.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!