Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk, masterprogram

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Noen lærer raskt og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Du lærer å sette inn individrettede tiltak, men også bygge kompetanse og utvikle organisasjoner, skoler og arbeidsplasser der mennesker med særlige behov tar del i fellesskapet. Spesialpedagoger arbeider både med oppfølging av enkeltindivider og med å forvalte ressurser og utvikle organisasjoner og grupper. Målet er å fremme utviklings- og læringsprosesser også for de med særlige behov.

Hva lærer du?

 • Å anvende spesialpedagogisk kunnskap om inkludering, rådgiving, spesialpedagogisk ledelse, lærevansker og særskilte behov
 • Å lede spesialpedagogisk virksomhet med tanke på innovasjons- og endringsmål
 • Å være i stand til å gi råd og veilede mennesker i sårbare situasjoner
 • Å analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i spesialpedagogisk praksis
 • Å sette i gang endringer hos individer, i grupper og i ulike systemer med mål om å utvikle og videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet
 • Å løse komplekse læringsutfordringer både på individ- og systemnivå Å anvende spesialpedagogisk kunnskap om inkludering, rådgiving, spesialpedagogisk ledelse, lærevansker og særskilte behov
 • Å lede spesialpedagogisk virksomhet med tanke på innovasjons- og endringsmål
 • Å være i stand til å gi råd og veilede mennesker i sårbare situasjoner
 • Å analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i spesialpedagogisk praksis
 • Å sette i gang endringer hos individer, i grupper og i ulike systemer med mål om å utvikle og videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet
 • Å løse komplekse læringsutfordringer både på individ- og systemnivå

Opptakskrav/Søknad

Enten: Integrert studium (minst 120 studiepoeng ) i pedagogikk eller spesialpedagogikk

Eller: Fordypning (minst 80 studiepoeng ) i pedagogikk eller spesialpedagogikk

Eller: Lærerutdanning (grunnskolelærer/allmennlærer, barnehagelærer/førskolelærer, praktisk-pedagogisk utdanning som bygger på universitets- og høyskoleutdanning av minst 180 studiepoengs omfang)

Eller: Fullført tre år av 4-årig lærerutdanning

Eller: Bachelorstudium i barnevern, vernepleie, psykologi

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/spesped-master.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!