Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk, bachelorprogram

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Noen lærer raskt og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Studiet gir en bred innføring i spesialpedagogikkens teorier og forskningsmetoder. Du får grunnleggende kunnskap om utviklingshemming, atferdsvansker og lærer hvordan du kan tilrettelegge læring for individ og grupper.

Det er to uker obligatorisk observasjonspraksis i 2. semester og to uker i 4. semester. I 2021 legges praksis til ukene 11 og 12.

Gyldig politiattest må være levert levert før studenten kan delta i praksis.

Hva lærer du?

 • bred kunnskap innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, herunder fagets historie, politiske og lovmessige føringer, teorimangfold og arbeidsmåter
 • kunnskap om ulike vanskeområder og læringsutfordringer innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet gjennom hele livsløpet
 • inngående kunnskap om inkluderingsbegrepets betydning for spesialpedagogikkfeltet og for læring generelt
 • å kunne identifisere og kartlegge bekymringsfulle forhold knyttet til ulike vanskeområder og deres betydning for livslang læring og inkludering
 • å iverksette forebyggende tiltak og tilrettelegge for livslang læring og inkludering
 • å vise selvstendighet og evne til å samarbeide på tvers av faget for å legge til rette for en meningsfull opplæringssituasjon
 • å beherske forskningsmetoder tilsvarende bachelornivå
 • å være i stand til å anvende disiplinens kunnskapsbase og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
 • å vise evne til å vurdere og formidle spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag og potensielle bidrag innenfor ulike sammenhenger
 • å ha et bevisst forhold til etiske utfordringer knyttet til lovverk, arbeidsmåter og ulike vitenskapelige ståsted innenfor spesialpedagogikkfeltet
 • å planlegge, gjennomføre og dokumentere selvstendig akademisk arbeid.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse .

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!