Master

Religion, filosofi og samfunn

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Religion, filosofi og samfunn

Kunnskap om religion, filosofi og samfunn er nøkkelen til å forstå og arbeide i en verden der ulike trosretninger, livssyn og tenkemåter lever side om side. Masterstudiet er opptatt av samspillet, diskusjonene og forskjellene mellom filosofiske og religiøse problemstillinger, og deres påvirkning og relevans i ulike samfunn og grupper. Studiet gir spesielt grundig kompetanse i religionssosiologi, anvendt etikk og/eller filosofi.

En mastergrad i religion, filosofi og samfunn kan kvalifisere for arbeid i grunnskole, videregående skole, forlagsvirksomhet, media og kulturlivet, samt kirkelig arbeid og innenfor religiøse og frivillige organisasjoner. Utdannelsen er også relevant innenfor offentlig sektor, som for eksempel helse- og sosialvesen, rådgivningstjeneste, kulturarbeid, samt arbeid med integrering og flerkultur. 

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights