Vis studentum.no som: Mobil

Psykososial helse, masterprogram

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse, som kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du vil få kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike tilnærmingsmåter til behandling, og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.

Du skal lære å:

  • arbeide for å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft
  • bistå i prosesser som utvikler opplevelsen av å ha mulighet for å mestre hverdagens utfordringer
  • skape inkluderende lokalmiljø.

Studiet gir muligheter for ulike spesialiseringer. Alle spesialiseringene tilbys ikke hvert år. Høsten 2021 tilbyr vi spesialiseringene i psykisk helsearbeid, miljøterapeutiske tilnærmingsmåter og sexologi. Høsten 2022 tilbyr vi spesialiseringene i psykisk helsearbeid og rusrelatert arbeid.

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres hovedsakelig på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Siden studiet er et deltidsstudium, vil mange være i arbeid. Vi gjør derfor oppmerksom på at der det er aktuelt, må du orde deg fri for å delta på undervisningen.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser. Studiet gir også kunnskap om ulike teorier innenfor helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og forskningsmetoder.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Du lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) innen helse- og sosialfag, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/psykiskhelsearbeid-master.

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososial helse og rusrelatert arbeid, miljøterapeutiske tilnærmingsmåter, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!