Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid, videreutdanning

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet bør du velge dersom du er interessert i faktorer som fremmer og bedrer menneskers psykiske helse. Du vil få kunnskap om blant annet forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende lokalmiljø. Studiet er rettet mot deg som er fagperson, og som ønsker å styrke din kompetanse for arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Studiet omfatter psykisk helse i et livsløpsperspektiv, og inviterer til både teoretiske og kliniske studier.

Det er forskjellige arbeidsformer i programmet, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og praksis. Forelesninger og gruppearbeid er i stor grad samlingsbasert, gjerne med 3-4 samlinger som har et omfang på 3-4 dager. Undervisningen foregår på dagtid.

Hva lærer du?

Du vil få innblikk i ulike perspektiver på psykisk helse og lidelse, kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering, samt organisering av tjenestetilbudene. Du vil også utvikle kompetanse innen dialog- og relasjonskunnskap, brukerorienterte arbeids- og praksisformer, samt tilnærming til mennesker i krise. Videreutdanningen utfordrer deg også i forhold til eget fags teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) eller tilsvarende treårig helse- og/eller sosialfaglig universitets- og høyskoleutdanning, og minst ett års praksis med pasienter og klienter etter utdanningen. Søkere med annen treårig universitets- eller høyskoleutdanning kan etter individuell vurdering tas opp til studiet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!