Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk-pedagogisk utdanning

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole og har allerede en høyere grad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg.

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.

UiA tilbyr PPU kun som heltidsstudium, med oppstart hver høst. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Studiet har krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen, og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Opptakskrav/Søknad

Som hovedregel må du ha en mastergrad som inneholder ett eller flere undervisningsfag á minst 60 studiepoeng . For å få opptak til PPU ved UiA, må det være undervisningsfag som UiA tilbyr fagdidaktikk i.

I tillegg til kravet om 60 studiepoeng i undervisningsfaget, er det også ulike krav til hva utdanningen må inneholde. Les mer om de ulike fagkravene på studiets nettside, uia.no/ppu.

For søkere med en ren bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (musikk, kunst og håndverk og idrettsfag) kan det i noen tilfeller likevel være mulig å få opptak til PPU. Dette gjelder dersom du har:

 • enten:

En bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng , mens de øvrige praktisk-estetiske fagene må ha et omfang på minst 30 studiepoeng . Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng ).

Bachelorgraden skal kun bestå av praktisk-estetiske fag. En bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv som breddeenhet er et eksempel på dette. Derimot vil en bachelor i idrett med engelsk som breddeenhet ikke kvalifisere, siden engelsk ikke er et praktisk-estetisk fag.

Dette unntaket fra krav om mastergrad gjelder for opptak frem til og med våren 2025.

 • eller:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.

Av UiAs bachelorprogram gjelder dette kun bachelor i utøvende musikk, klassisk eller rytmisk studieretning.

Dette unntaket vil bli videreført også etter 2025.

Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!