Sammendrag
Master
Kristiansand
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Pedagogikk

  • Å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster

  • beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres anvendelse innenfor pedagogisk forskning

  • utarbeide relevante forskningsdesign, gjennomføre dette og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder

  • kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning og praksis

  • formidle pedagogikkfagets ulike teoretiske og empiriske tilfang

  • anvende fagområdets ulike kunnskapstilfang for å løse komplekse pedagogiske problemstillinger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!