Sammendrag
Bachelor
Kristiansand
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Pedagogikk

 •  å tilrettelegge for egen og andres læring og kompetanseutvikling
 •  å beherske sentrale teorier om undervisning, læring og hvordan mennesker utvikler seg i sosiale fellesskap
 •  hvordan læring foregår i grupper og gjennom relasjoner mennesker imellom
 •  hva som kjennetegner læring i vårt globaliserte kunnskapssamfunn
 •  å samarbeide med andre
 •  å presentere fagstoff skriftlig og muntlig
 •  å kunne utøve pedagogisk arbeid på en profesjonell måte
 •  å beherske kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 •  å gjennomføre et større faglig arbeid på en selvstendig måte (bacheloroppgaven)

 Dersom du velger å gjennomføre vårt tredje studieår Veiledning og pedagogisk ledelse lærer du å:

 • vurdere ledelsesstrategier for endring og omstilling i organisasjoner
 • gjennomføre veiledning av enkeltpersoner og grupper
 • planlegge et pedagogisk utviklingsarbeid tilpasset en bestemt organisasjon

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!