Vis studentum.no som: Mobil

Matematikk, bachelorprogram

Universitetet i Agder

Om utdanningen

Hvorfor velge dette studiet?

Matematikk og realfag er grunnlaget for både teknologisk utvikling og forståelsen av hvordan ting logisk henger sammen. Matematikk er et språk som kan forstås over hele verden. Kompetanse i matematikk gir deg innsikt i, og bakgrunn for, å finne løsninger på en rekke problemstillinger i arbeidslivet – i alt fra oljeindustri og data, til finans og forsikring.

Visste du at matematikk kan brukes til

  • å utvikle dataprogrammer?
  • diagnostisering av hjerte- og karsykdommer?
  • å bedre forståelsen for egenskapene i et oljereservoar og derved bidra til økt oljeutvinning?
  • å lage vekstmodeller for ørretbestander?
  • å vurdere havbølgers virkning på oljeplattformer?

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk – ca 20 timer i uken. Drop-in-tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Studiet lærer deg å analysere problemer matematisk, tenke både konkret og abstrakt, og formidle matematikk og matematisk tenkning til andre.

Du vil få bred kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk, innenfor emner som algebra, statistikk, differensiallikninger og kalkulus.

Andre studieår velger du selv et breddefag. Du kan velge blant årsstudier og emner. Denne valgfriheten kan gi utdanningen din større bredde, og gjøre rekkevidden for potensielle jobber større.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1 /(S1 +S2 ) og enten (R1 +R2 ) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper

R1 eller S1 +S2 (2MX)

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)
www.uia.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!