Sammendrag
Master
Kristiansand
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kunstfag

  • Du tilegner deg kunnskap om samtidskunstens teori og historie, med særlig fokus på tverrfaglige aspekter og utviklinger.

  • Du samler erfaring med forskjellige former for samarbeid i kunst- og kulturfeltet.

  • Du tilegner deg ferdigheter i å arbeide kunstnerisk både i grupper og i individuelle prosjekter.

  • Du får kunnskap om og utvikler ferdigheter i kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstvitenskapelig forskning og kunstrelatert formidlingsarbeid.

  • Du får kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstfaglige prosjekter i en samfunnsmessig kontekst.

  • Du blir kjent med mangfoldet av kunstens og kunstfagenes samfunnsmessige roller og funksjoner.

  • Fullført studium gir deg graden master i kunstfag.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!