Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Kunstfag

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kunstfag

masterstudiet i kunstfag kan du bygge videre på praktisk og teoretisk kompetanse innenfor fagområder som teater, dans, musikk, billedkunst og film/video. Du arbeider i et flerkunstnerisk miljø, der du får kunnskap om og impulser fra forskjellige kunstformer og -fag. Du vil øve deg i å tenke disse i sammenheng og forbinde dem praktisk, slik at du utvider kompetansen din i et tverrfaglig perspektiv. Studiet legger særlig vekt på samtidens kunstneriske praksiser, og utviklingen av ditt eget kunstfaglige virke står sentralt. Dette kan være kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstvitenskapelig forskning, kunstrelatert formidlingsarbeid, eller kombinasjoner av disse. Muligheter for faglig fordypning eller spesialisering tilbys både i form av individuelt prosjektarbeid med fagspesifikk veiledning, og som tilbud om utveksling til fagspesifikke studieprogrammer.

Programmet gir kompetanse som danner grunnlag for mange ulike yrker, for eksempel innen: Kunst- og kulturinstitusjoner (f. eks. teater, museer, kulturhus, festivaler), universiteter og kunstakademier, det frie kunstfeltet (f. eks. selvstendig kunstnerisk virke, gallerier, kunstproduksjon og -management), forvaltningsorganer (f. eks. Norsk Kulturråd, Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken, kommunale kulturavdelinger), kulturskole, skoleverket, skolefritidsordninger osv.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights